Sách Giải Bài Tập và SGK

1. Tình huống có những đặc điểm cần lưu ý: - Giới thiệu một đoàn viên ưu tú. + Người

1. Tình huống có những đặc điểm cần lưu ý:

- Giới thiệu một đoàn viên ưu tú.

    + Người trẻ tuổi (Học sinh, sinh viên…).

    + Có năng lực tổ chức các hoạt động tập thể.

- Tham gia ứng cử vào ban chấp hành Hội liên hiệp Thanh niên của tỉnh hoặc thành phố (một tổ chức đoàn thể mang tính xã hội hoá cao).

2. Qui trình gồm các bước:

- Xác định mục đích và yêu cầu viết tiểu sử tóm tắt

- Xác định nội dung trình bày trong bản tóm tắt

- Tìm hiểu người giới thiệu để có những thông tin cần thiết

- Viết bản tiểu sử tóm tắt.

3. Trình bày bản tiểu sử tóm tắt trước lớp.

Thưa các bạn!

Trong đại hội Liên hiệp Thanh niên của thành phố sắp tới, tôi xin giới thiệu bạn……vào danh sách đề cử của ban chấp hành nhiệm kì mới.

Bạn …sinh ngày…tháng…năm…, tại…hiện đang là học sinh…

Suốt ba năm học bạn …đều là….. bạn không chỉ học giỏi mà còn là người có năng lực tổ chức và điều hành các hoạt động tập thể một cách có hiệu quả…

Với uy tín và kinh nghiệm công tác của bạn …tôi tin là…sẽ có những đóng góp tích cực cho phong trào thanh niên của thành phố. Vì vậy tôi xin trân trọng giới thiệu bạn …vào danh sách đề cử.

Rất mong các bạn đồng tình, ủng hộ ý kiến của tôi và tập trung phiếu bầu cho bạn …

Xin chân thành cảm ơn.