Sách Giải Bài Tập và SGK

1. - Một vài hoạt động phỏng vấn và trả lời phỏng vấn: + Một chính khách, một quan chức,

1.

- Một vài hoạt động phỏng vấn và trả lời phỏng vấn:

+ Một chính khách, một quan chức, một doanh nhân trả lời báo chí.

+ Một bài PV đăng trên báo.

+ Khi người ta đi tìm việc làm

- Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn nhằm thu thập hoặc cung cấp thông tin về một chủ đề được quan tâm.

2.

- Nói vậy không đúng vì thông qua phỏng vấn, quan điểm của cá nhân mới được nói lên, vấn đề có ý nghĩa mới được quan tâm, các mối quan hệ mới được thiết lập

1. Chuẩn bị phỏng vấn

a.

- Chỉ xác định được hỏi cái gì, để làm gì và hỏi ai thì chưa đủ.

- Bởi ngoài những yếu tố trên, cần chuẩn bị cả việc hỏi thế nào, phương tiện phỏng vấn,…

b.

- Bạn có thể giới thiệu về bản thân mình không: biết thông tin cá nhân và khả năng trình bày

- Vì sao bạn muốn nhận công việc này: biết suy nghĩ ứng viên về công việc

- Bạn biết gì về công ti chúng tôi:muốn biết sự tìm hiểu của ứng viên về công ti

- Bạn sẽ làm gì để cống hiến cho công ti: biết mục tiêu phấn đấu và quyết tâm của ứng viên

- Bạn nghĩ gì về vị trí công tác mà bạn sẽ nhận: suy nghĩ của ứng viên về vị trí của mình

- Bạn có tin vào sở trưởng của mình không: xem ứng viên có tự tin vào năng lực của mình hay không.

- Chọn B

2. Tiến hành phỏng vấn

a. Không. Vì có thể trong lúc phỏng vấn sẽ có những vấn đề phát sinh

b. Ngoài những yêu cầu trên, người phỏng vấn cần tự tin bày tỏ quan điểm của mình

c. Kết thúc phỏng vấn, người phỏng vấn cần phải cảm ơn.

3. Biên tập sau khi phỏng vấn

a. Không, vì như vậy phỏng vấn không đảm bảo được tính chân thực

b. Chỉ ghi lời nói

Câu 1:

HS chọn một buổi phỏng vấn (nên là buổi phỏng vấn HS yêu thích) để thực hiện nhận xét

Câu 2:

Có thể trả lời: Trong công việc, có thể đôi lúc tôi sắp xếp bố trí chưa được khoa học và hợp lí ; nhưng tôi quyết tâm học hỏi để làm tốt. Tôi hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ lãnh đạo và mọi người để tôi có thể hoàn thiện hơn

Câu 3:

- Đối với người phỏng vấn, có thể dự kiến câu hỏi như sau:

1. Chào bạn, xin phép bạn cho tôi được hỏi bạn vài câu hỏi được không?

2. Đầu tien, bạn có thích âm nhạc không?

3. Bạn thích bài hát nào nhất?

4. Vì sao bạn thích bài hát đó? Bạn thử hát cho cả lớp cùng nghe một đoạn?

- Người trả lời phỏng vấn trả lời theo câu hỏi