Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 5: Hãy viết công thức liên hệ giữa cường độ điện trường với hiệu điện thế trong trường hợp

Câu hỏi 5:

Hãy viết công thức liên hệ giữa cường độ điện trường với hiệu điện thế trong trường hợp điện trường đều.

Lời giải:

Công thức liên hệ giữa cường độ điện trường với hiệu điện thế trong trường hợp điện trường đều: