Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3: Theo thuyết electron thì có gì khác nhau giữa vật dẫn điện và vật cách điện

Câu hỏi 3:

Theo thuyết electron thì có gì khác nhau giữa vật dẫn điện và vật cách điện.

Lời giải:

• Trong vật dẫn điện có rất nhiều điện tích tự do.

• Trong vật cách điện có rất ít điện tích tự do.