Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Theo thuyết electron thì thế nào là một vật nhiễm điện dương hay nhiễm điện âm.

Câu hỏi 2:

Theo thuyết electron thì thế nào là một vật nhiễm điện dương hay nhiễm điện âm.

Lời giải:

• Vật nhiễm điện dương là vật thiếu electron

• Vật nhiễm điện âm là vật thừa electron.