Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Hãy viết công thức tính công của lực điện khi một điện tích di chuyển từ điểm M đến N

Câu hỏi 2:

Hãy viết công thức tính công của lực điện khi một điện tích di chuyển từ điểm M đến N trong điện trường. Có gì đáng chú ý trong công thức vừa viết?

Lời giải:

Công thức tính công của lực điện khi một điện tích di chuyển từ điểm M đến N trong điện trường:

Chú ý:

• Công thức này không phụ thuộc vào dạng đường đi của điện tích trong điện trường, chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm M, N.

• Công thức này đúng với q dương, âm hay bằng không

• Công thức này áp dụng trong điện trường đều.