Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Hãy nêu nội dung của thuyết electron dùng để giải thích sự nhiễm điện của các vật.

Câu hỏi 1:

Hãy nêu nội dung của thuyết electron dùng để giải thích sự nhiễm điện của các vật

Lời giải:

Tổng đại số tất cả các điện tích trong nguyên tử bằng không, nguyên tử trung hòa về điện.

Khi electron di chuyển từ vật này sang vật khác ta có các vật nhiễm điện. Vật nhiễm điện âm là vật thừa electron, vật nhiễm điện dương là vật thiếu electron.