Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Một quả cầu khối lượng 4,5.10^(-3) kg treo vào một sợi dây dài 1m. Quả cầu nằm giữa

Câu 8:

Một quả cầu khối lượng 4,5. kg treo vào một sợi dây dài 1m. Quả cầu nằm giữa hai tấm kim loại song song, thẳng đứng như hình 4.5. Hai tấm cách nhau 4cm. Đặt một hiệu điện thế 750 V vào hai tấm đó thì quả cầu lệch ra khỏi vị trí ban đầu 1cm. Tính điện tích của quả cầu. Lấy g = 10 m/

Lời giải:

Quả cầu chịu sự tác dụng của các lực như hình vẽ:

Điều kiện cân bằng của quả cầu:

Ta thấy F→ ngược chiều với E→ nên quả cầu có điện tích âm (q < 0)

Dựa trên hình vẽ ta có:

Lực điện trường tác dụng lên quả cầu có độ lớn:

→ Điện tích của quả cầu có độ lớn là:

Đáp số: q = - 24. C