Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là U(MN) = 1V. Một điện tích q = -1 C

Câu 6:

Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là = 1V. Một điện tích q = -1 C di chuyển từ M đến N thì công của lực điện bằng bao nhiêu? Giải thích ý nghĩa của kết quả tính được.

Lời giải:

Công của lực điện khi điện tích q = -1 C di chuyển từ M đến N là:

= q. = -1.1 = -1 J

Ý nghĩa : Vôn là hiệu điện thế giữa hai điểm M, N mà khi có một nguồn điện tích âm -1 C di chuyển từ điểm M đến điểm N thì lực điện sẽ thực hiện một công âm là -1 J.

Đáp số: A = -1 J