Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Tính lực tương tác tĩnh điện giữa một electron và một proton nếu khoảng cách giữa chúng bằng

Câu 4:

Tính lực tương tác tĩnh điện giữa một electron và một proton nếu khoảng cách giữa chúng bằng 5.10-9 cm. Coi electron và proton như những điện tích điểm.

Lời giải:

Độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích điểm:

\(\mathrm{F}=\mathrm{k} \cdot \frac{\left|\mathrm{q}_{1} \cdot \mathrm{q}_{2}\right|}{\mathrm{r}^{2}}\)

\(=9 \cdot 10^{9} \cdot \frac{\left|-1 \cdot 6 \cdot 10^{-19} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}\right|}{\left(5 \cdot 10^{-9} \cdot 10^{-2}\right)^{2}}\)

\(=0,9216 \cdot 10^{-7} \mathrm{C}\)

Đáp số: F = 0,9216.10-7 C