Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Một điện tích thử đặt tại điểm có cường độ điện trường 0,16 V/m. Lực tác dụng lên

Câu 3:

Một điện tích thử đặt tại điểm có cường độ điện trường 0,16 V/m. Lực tác dụng lên điện tích đó bằng 2.N. Hỏi độ lớn của điện tích đó là bao nhiêu?

Lời giải:

Độ lớn của lực điện trường: F = q.E

Vậy độ lớn của điện tích đó là :

Đáp số: q = 12,5. C