Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Chọn phương án đúng: Công thức xác định cường độ điện trường của điện tích điểm Q < 0

Câu 2:

Chọn phương án đúng

Công thức xác định cường độ điện trường của điện tích điểm Q < 0 có dạng:

Lời giải:

Công thức xác định cường độ điện trường của điện tích điểm Q < 0 có dạng:

Đáp án B