Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Hãy chọn phát biểu đúng: Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không

Câu 1:

Hãy chọn phát biểu đúng:

Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí

A. Tỉ lệ thuận với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích

B. Tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa hai điện tích.

C. Tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.

D. Tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.

Lời giải:

Độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí là:

\(\mathrm{F}=k \frac{\left|q_{1} q_{2}\right|}{r^{2}}\)

Như vậy ta thấy F tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.

Đáp án: C