Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Chọn phương án đúng: Mỗi điện tích q chuyển động trong điện trường (đều hay không đều) theo

Câu 1:

Chọn phương án đúng:

Mỗi điện tích q chuyển động trong điện trường (đều hay không đều) theo một đường cong kín. Gọi công của lực điện trong chuyển động đó là A thì

A. A > 0 nếu q > 0

B. A > 0 nếu q < 0

C. A ≠ 0 nếu điện trường không đều

D. A = 0

Lời giải:

Một điện tích q chuyển động trong điện trường (đều hay không đều) theo một đường cong kín tức là điểm đầu và điểm cuối trùng nhau, nên A = 0

Đáp án: D