Sách Giải Bài Tập và SGK

C5: Dựa vào công thức (4.4) hãy chứng minh rằng điện thế giảm theo chiều của đường sức.

C5:

Dựa vào công thức (4.4) hãy chứng minh rằng điện thế giảm theo chiều của đường sức.

Lời giải:

Xét một điện tích q > 0 dịch chuyển từ N đến M theo chiều của đường sức điện trường:

> 0 ⇒ >

Vậy điện thế giảm theo chiều của đường sức.