Sách Giải Bài Tập và SGK

C2: Có thể coi các “đường hạt bột“ của điện phổ là các đường sức được không? Giải thích?

C2:

Có thể coi các “đường hạt bột“ của điện phổ là các đường sức được không? Giải thích?

Lời giải:

Ta không thể coi các “đường hạt bột“ của điện phổ là các đường sức được. Vì các đường hạt bột cho ta hình ảnh về đường sức của điện trường, các đường sức này tồn tại khách quan, các hạt bột trong thí nghiệm chỉ là phương tiện giúp ta phát hiện sự tồn tại của các đường sức:

   + Các “đường hạt bột” của điện phổ là hình ảnh biểu hiện các đường sức của điện trường. Vì dựa vào các đường này ta có thể biết được phương, chiều và độ mạnh yếu của cường độ điện trường tại các điểm đang xét.

   + Ở những chỗ những đường này càng dày thì điện trường càng mạnh và ngược lại.

   + Nếu các đường này song song và cách đều thì điện trường đó là điện trường đều.