Sách Giải Bài Tập và SGK

C2: Chứng tỏ rằng công thức (4.1) A(MN) = q.E.MN cũng đúng cả trong

C2:

Chứng tỏ rằng công thức (4.1) cũng đúng cả trong trường hợp q < 0

Lời giải:

Khi một điện tích q < 0 di chuyển từ M đến N trong một điện trường đều có cường độ điện trường E, lực điện trường  sẽ có chiều như hình vẽ, công của lực điện trường được tính bởi công thức:

Trong đó:

Trong đó :

Tương tự vậy với:

Công của lực điện trường trên quãng đường MN bằng: