Sách Giải Bài Tập và SGK

1. Kiến thức - Nắm được mục đích, yêu cầu của việc viết tiểu sử tóm tắt. - Cách viết

1. Kiến thức

- Nắm được mục đích, yêu cầu của việc viết tiểu sử tóm tắt.

- Cách viết tiểu sử tóm tắt.

2. Kĩ năng

- Có kĩ năng viết tiểu sử tóm tắt.

3. Thái độ

- Có ý thức sưu tầm tài liệu, tra cứu tư liệu và chọn lọc cho phù hợp khi viết văn bản tiểu sử tóm tắt

1. Giáo viên

SGK, SGV, thiết kế dạy học, tài liệu tham khảo…

2. Học sinh

Vở soạn, sgk.

Nêu vấn đề, gợi mở, đàm thoại, thảo luận nhóm, thực hành, GV phối hợp các phương pháp dạy học tích cực trong giờ dạy.

1. Ổn định tổ chức lớp

Sĩ số: .............................................

2. Kiểm tra bài cũ

- Đọc thuộc lòng và diễn cảm một trong bốn bài đọc thêm đã học. Trình bày cảm nhận về một câu thơ hoặc một hình ảnh thơ mà anh/chị ấn tượng nhất.

3. Bài mới

Hoạt động 1: Hoạt động khởi động

Bài học hôm nay giúp chúng ta tìm hiểu về văn bản tiểu sử tóm tắt và cách viết một văn bản tiểu sử tóm tắt để phục vụ cho học tập và nhu cầu đời sống.

4. Củng cố

Hoạt động của GV và HS Kiến thức cần đạt

Hoạt động 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

Gv hướng dẫn Hs tìm hiểu mục I.sgk

Gv đưa ra một văn bản tiểu sử tóm tắt và cho hs đọc,tìm hiểu kĩ những gì được thể hiện trong văn bản.

Câu hỏi thảo luận:

I.Mục đích, yêu cầu của tiểu sử tóm tắt

Tiểu sử tóm tắt là gì?

1/Khái niệm tiểu sử tóm tắt

Đó là một văn bản thông tin một cách khách quan trung thực những nét cơ bản về cuộc đời và sự nghiệp của một cá nhân.

Mục đích,yêu cầu của tiểu sử tóm tắt?

2/Mục đích:Nhằm giới thiệu cho người đọc,người nghe về cuộc đời,sự nghiệp,cống hiến của người được nói tới.

- Những hiểu biết đó giúp cho người quản lí tìm hiểu,theo dõi và sắp xếp,phân công công việc hợp lí,hiệu quả.

- Ngoài ra nắm được tóm tắt tiểu sử của nhà văn,nhà thơ chúng ta có cơ sở hiểu đúng ,hiểu sâu về tác phẩm của họ.

3/Yêu cầu

- Thông tin:khách quan,chính xác về người được nói tới.Do đó phải ghi cụ thể,chính xác về số liệu,mốc thời gian,thành tích, đóng góp nổi bậc của người được nói đến

- Nội dung và độ dài:Cần phù hợp với mục đích viết tóm tắt

- Văn phong:Cần cô đọng, trong sáng, không sử dụng biện pháp tu từ.

Hs thảo luận theo nhóm và cử đại diện trả lời,gv tổng hợp và cho ghi ý chính

Lưu ý: Gv cần làm rõ cho hs vai trò của tóm tắc tiểu sử phục vụ cho hoạt động giảng dạy và tiếp nhận văn học.GV có thể cho ví dụ cụ thể như tiểu sử của ND ảnh hưởng ntn đến những sáng tác và tâm sự mà ông thể hiện trong tác phẩm.

Gv hướng dẫn hs tìm hiểu mục II sgk

Thông qua văn bản đã được tiếp nhận,hs thảo luận và trả lời câu hỏi sau:

II.Cách viết tiểu sử tóm tắt

Khi chọn tài liệu viết tiểu sử tóm tắt cần lưu ý những điểm nào?

1/Chọn tài liệu

-Yêu cầu của nội dung và các tài liệu sưu tầm:Chính xác,chân thực, đầy đủ,tiêu biểu.

-Đọc và tìm ý: Đọc và nắm được nội dung chính của tài liệu và sưu tập để tìm các ý chính của bản tiểu sử cần tóm tắt.

Các bước để viết tiểu sử tóm tắt?

Gv cần chỉ cho hs tiến trình để tránh sự sắp xếp lộn xộn trong khi viết

2/Viết tiểu sử tóm tắt

-Giới thiệu về nhân thân của người được giới thiệu:họ tên,năm sinh,quê quán,gia đình,học vấn.

-Hoạt động xã hội của người được giới thiệu làm gì, ở đâu,mối quan hệ với mọi người.

-Những đóng góp,những thành tích tiêu biểu của người được giới thiệu

-Đánh giá chung về người được giới thiệu..

Hoạt động 3. Hoạt động thực hành

Gv hướng dẫn hs làm bài tập sgk.

III. Luyện tập

Bài tập 1:

Trường hợp c, d cần viết tiểu sử tóm tắt..

Bài tập 2:

* Giống nhau:

Các văn bản tiểu sử tóm tắt, điếu văn, sơ yếu lí lịch, thuyết minh có thể viết về một nhân vật nào đó.

* Khác nhau:

- Điếu văn viết cho người mất để đọc trong lễ truy điệu nên ngoài phần tiểu sử tóm tắt còn có phần chia buồn với gia quyến.

- Sơ yếu lí lịch: do bản thân viết theo mẫu, còn phần tóm tắt do người khác viết khá linh hoạt.

- Tiểu sử tóm tắt chỉ có đối tượng là con người, còn đối tượng của thuyết minh rộng hơn và thuyết minh có yếu tố cảm xúc.

- Hs nghe một số ví dụ tiêu biểu về cách viết tiểu sử tóm tắt

5. Dặn dò

- Làm thêm bài tập trong sách bài tập.

- Soạn bài “Đặc điểm loại hình của Tiếng Việt”.