Sách Giải Bài Tập và SGK

1. Kiến thức Giúp học sinh : Tổng hợp kiến thức, viết được một bài văn nghị luận có luận

1. Kiến thức

Giúp học sinh : Tổng hợp kiến thức, viết được một bài văn nghị luận có luận điểm, luận cứ chính xác, lập luận hợp lí để thể hiện những ý kiến chân thực của bản thân về một đề tài gần gũi quen thuộc trong đời sống hoặc trong văn học

2. Kĩ năng

Biết phân tích làm sáng tỏ vấn đề văn học

3. Thái độ

Nghiêm túc

1. Giáo viên

Đọc SGK, SGV, TLTK, soạn giáo án, thiết kế bài học

2. Học sinh

Soạn bài

1. Ổn định tổ chức lớp

Sĩ số: …………………………

2. Kiểm tra bài cũ

Không

3. Bài mới

Hoạt động của GV và HS Kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: thông báo thời gian làm bài 1 tiết (90 phút)

Thời gian 90'

Hoạt động 2:

- Yêu cầu học sinh đọc và làm bài theo yêu cầu của bài viết.

- Đề bài:

Câu 1: (3 điểm)

Câu 2: (2 điểm)

Câu 3: (5 điểm)

Hoạt động 3: Theo dõi học sinh làm bài , đông viên học sinh làm bài

- GV theo dõi HS

- Thu bài của học sinh

1. Bài tập về nhà: Về xem lại toàn bộ nội dung bài viết

2. Tiết học tiếp theo: Trả bài kiểm tra học kì.