Sách Giải Bài Tập và SGK

1. Kiến thức Giúp học sinh củng cố những hiểu biết về phỏng vấn và trả lời phỏng vấn 2.

1. Kiến thức

Giúp học sinh củng cố những hiểu biết về phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

2. Kĩ năng

Bước đầu biết phỏng vấn và trả lời phỏng vấn về một chủ đề liên quan mật thiết đến đời

3. Thái độ

Tiến bộ hơn trong cách sử dụng ngôn ngữ và trong thái độ giao tiếp...

1. Giáo viên

Sgk. Giáo án, đọc tài liệu tham khảo.

2. Học sinh

Chủ động tìm hiểu soạn bài học qua các câu hỏi sgk và những định hướng của giáo viên ở tiết trước.

- Phương pháp phát vấn, phân tích, gợi mở, kết hợp trao đổi thảo luận.

1. Ổn định tổ chức lớp

Sĩ số: ………………………………

2. Kiểm tra bài cũ

- Trình bày những yêu cầu cơ bản đối với hoạt động phỏng vấn ?

3. Bài mới

Hoạt động 1: Hoạt động khởi động

Tiết trước ta học bài: phỏng vấn và trả lời phỏng vấn. Để củng cố lí thuyết hôm nay ta học bài : Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn.

4. Củng cố

Hoạt động của GV và HS Kiến thức cần đạt

Hoạt động 2. Hoạt động thực hành

GV kiểm tra phần chuẩn bị của học sinh về:

- Giới hạn chủ đề

- Soạn hệ thống câu hỏi

- Dự kiến trả lời các câu hỏi mà mình soạn.

GV phân nhóm và cho hs trao đổi để thống nhất chủ đề phỏng vấn. Sau đó, các nhóm nên nhất trí nhanh về mục đích và đối tượng phỏng vấn để trao đổi kĩ hơn về hệ thống các câu hỏi phỏng vấn.

Sau khi thảo luận, gv yêu cầu mỗi nhóm cử một người làm nhiệm vụ phỏng vấn, một(hoặc 1 số người) làm nhiệm vụ trả lời phỏng vấn, một người ghi biên bản phỏng vấn. Số hs còn lại trong nhóm nghe và góp ý

GV sơ kết những mặt ưu điểm và những mặt còn hạn chế về phỏng vấn, trả lời phỏng vấn và về biên bản ghi chép cuộc phỏng vấn...

- Đánh giá kết quả.

1. Chuẩn bị

- HS chuẩn bị ở nhà

- Yêu cầu: chủ đề thiết thực, gần gũi với HS

2. Thảo luận nhóm

- HS thảo luận trong thời gian 10 phút

3. Trình bày

Chú ý khi phỏng vấn

- Có lời chào hỏi, giới thiệu.

- Người phỏng vấn và trả lời phỏng vấn tạo điều kiện cho nhau để hoàn thành nhiệm vụ

4. Sơ kết, rút kinh nghiệm.

- Đối với người phỏng vấn: lập hệ thống câu hỏi, cách hỏi, cách ghi chép và biên tập kết quả phỏng vấn.

- Đối với người trả lời phỏng vấn: xác định nội dung trả lời câu hỏi, cách diễn đạt, trình bày các ý kiến của bản thân.

-> Chú ý thái độ, tác phong khi hỏi đáp, chuyện trò, giao tiếp.

GV gợi ra những điều cần rút kinh nghiệm và phương hướng phấn đấu cho hs trong lớp.

5. Dặn dò

- HS tự thực hành thêm một số cuộc phỏng vấn, xem các cuộc phỏng vấn trên truyền hình, trên báo…

- Chuẩn bị tiết trả bài kiểm tra học kì.