Sách Giải Bài Tập và SGK

1. Kiến thức - Củng cố kiến thức và kĩ năng về viết tiểu sử tóm tắt - Tập viết

1. Kiến thức

- Củng cố kiến thức và kĩ năng về viết tiểu sử tóm tắt

- Tập viết tiểu sử tóm tắt theo định hướng SGK.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng viết bản tiểu sử tóm tắt.

3. Thái độ

- Ý thức chọn lọc khi viết tiểu sử tóm tắt sao cho phù hợp với mục đích viết tiểu sử, với từng đối tượng, từng hoàn cảnh .

1. Giáo viên

SGK, SGV, thiết kế dạy học, tài liệu tham khảo…

2. Học sinh

Vở soạn, sgk, vở ghi.

Nêu vấn đề, gợi mở, đàm thoại, thảo luận nhóm, thực hành, GV phối hợp các phương pháp dạy học tích cực trong giờ dạy.

1. Ổn định tổ chức lớp

Sĩ số: .................................................

2. Kiểm tra bài cũ

- Đọc thuộc lòng Bài thơ số 28 ( Tago).

- Nêu suy nghĩ sau khi học xong bài thơ đó.

3. Bài mới

Hoạt động 1: Hoạt động khởi động

Tiết trước, chúng ta đã học lí thuyết về tiểu sử tóm tắt. Để củng cố lí thuyết, hiểu rõ cách viết như thế nào để đạt yêu cầu, ta sang tiết luyện tập.

4. Củng cố

Hoạt động của GV và HS Kiến thức cần đạt

Hoạt động 2. Hoạt động thực hành

Gv hướng dẫn Hs ôn tập lí thuyết.

I. Lí thuyết

- Thế nào là viết tiểu sử tóm tắt?

* Khái niệm: Tiểu sử tóm tắt là văn bản thông tin một cách khách quan, trung thực những nét cơ bản về cuộc đời và sự nghiệp của một cá nhân.

- Mục đích và yêu cầu ủa viết tiểu sử tóm tắt?

* Mục đích:

- Giới thiệu cho người đọc, người nghe về người được nói tới.

- Trong văn chương: tiểu sử tóm tắt của tác giả giúp chúng ta hiểu sâu hơn các sáng tác của họ.

* Yêu cầu:

- Thông tin một cách khách quan, chính xác về người được nói tới.

- Nội dung và độ dài của văn bản cần phù hợp với mục đích viết tiểu sử tóm tắt.

- Văn phong cần cô đọng, trong sáng, không sử dụng các biện pháp tu từ.

- Cách viết tiểu sử tóm tắt?

* Cách viết tiểu sử tóm tắt

- Chọn tài liệu để viết tiểu sử tóm tắt: Cụ thể, chính xác, chân thực và tiêu biểu:

- Để chuẩn bị cho bài viết tiểu sử tóm tắt cần:

+ Phải sưu tầm những tài liệu tiêu biểu có liên quan ( tài liệu đó phải mạng tính cụ thể, chính xác, trung thực, toàn diện)

HS đọc mục I SGK và trả lời các câu hỏi

* GV cho HS thảo luận nhóm

Chi đoàn em sẽ giới thiệu một đoàn viên ưu tú tham gia ứng cử vào ban chấp hành Hội liên hiệp thanh niên của tỉnh ( thành phố). Em hãy viết tiểu sử tóm tắt của đoàn viên đó.

* Bản tiểu sử tóm tắt gồm 4 phần:

- Nhân thân

- Hoạt động xã hội

- Đóng góp, thành tựu tiêu biểu

- Đánh giá chung

GV hướng dẫn HS trình bày bản tiểu sử tóm tắt trước lớp.

Nhận xét cách trình bày của bạn.. GV bổ sung và kết luận.

Hoạt động nhóm(4 nhóm)

GV hướng dẫn HS luyện tập viết tiểu sử tóm tắt.

Đại diện nhóm trình bày. Các nhóm nhận xét, bổ sung.

* Chú ý:

- Tác phong trình bày

- Nội dung trình bày

- Cách trình bày

- Có đảm bảo đầy đủ nội dung theo yêu cầu.

+ Bố cục

+ Cách dùng từ.

II. Bài tập

1. Tình huống có những đặc điểm cần lưu ý :

- Giới thiệu một đoàn viên ưu tú

+ Người trẻ tuổi(Học sinh, sinh viên…)

+ Có năng lực tổ chức các hoạt động tập thể

- Tham gia ứng cử vào ban chấp hành HLH thanh niên của tỉnh hoặc thành phố(một tổ chức đoàn thể mang tính xã hội hoá cao)

2. Qui trình gồm các bước:

- Xác định mục đích và yêu cầu viết tiểu sử tóm tắt

- Xác định nội dung trình bày trong bản tóm tắt

- Tìm hiểu người giới thiệu để có những thông tin cần thiết

- Viết bản tiểu sử tóm tắt.

3. Trình bày bản tiểu sử tóm tắt trước lớp.

Thưa các bạn !

Trong đại hội Liên hiệp thanh niên của thành phố sắp tới, tôi xin giới thiệu bạn……vào danh sách đề cử của ban chấp hành nhiệm kì mới.

Bạn …sinh ngày…tháng…năm…, tại…hiện đang là học sinh…

Suốt ba năm học bạn …đều là….. bạn không chỉ học giỏi mà còn là người có năng lực tổ chức và điều hành các hoạt động tập thể một cách có hiệu quả…

Với uy tín và kinh nghiệm công tác của bạn …tôi tin là…sẽ có những đóng góp tích cực cho phong trào thanh niên của thành phố. Vì vậy tôi xin trân trọng giới thiệu bạn …vào danh sách đề cử.

Rất mong các bạn đồng tình, ủng hộ ý kiến của tôi và tập trung phiếu bầu cho bạn… Xin chân thành cảm ơn.

- Yêu cầu Hs nhắc lại hiểu biết cơ bản về cách viết tiểu sử tóm tắt.

5. Dặn dò

- Tập viết tiểu sử tóm tắt

- Soạn bài : Người trong bao (Sê-khốp).