Sách Giải Bài Tập và SGK

1. Kiến thức - Cảm nhận được quan niệm của nhân vật trữ tình về tình yêu: tình yêu là

1. Kiến thức

- Cảm nhận được quan niệm của nhân vật trữ tình về tình yêu: tình yêu là sự hiểu biết, hòa điệu giữa hai con người, là sự hiến dâng và tự nguyện..

- Thấy được kiểu cấu trúc của thơ sóng đôi.

2. Kĩ năng

- Đọc hiểu thơ theo đặc trưng thể loại.

3. Thái độ

- Giáo dục văn hóa tình yêu tuổi trẻ.

1. Giáo viên

SGK, SGV, thiết kế dạy học, tài liệu tham khảo…

2. Học sinh

Vở soạn, sgk, vở ghi.

Nêu vấn đề, gợi mở, đàm thoại, thảo luận nhóm, thực hành, đọc diễn cảm... GV phối hợp các phương pháp dạy học tích cực trong giờ dạy.

1. Ổn định tổ chức lớp

Sĩ số: ..........................................

2. Kiểm tra bài cũ

- Đọc thuộc lòng bài thơ “Tôi yêu em”

- Phân tích sự cao thượng chân thành trong tình yêu của Pu-skin?

3. Bài mới

Hoạt động 1: Hoạt động khởi động

Bài thơ số 28 trong tập Người làm vườn là bài thơ tình nổi tiếng của Ta-go và là một trong những bài thơ tình nổi tiếng thế giới. Bài thơ thể hiện một quan niệm rất đúng đắn và tiến bộ về tình yêu. Tình yêu là diệu kì và bí ẩn. Yêu là khao khát khám phá thế giới tâm hồn của người mình yêu, là khát khao đồng cảm và đồng điệu.

4. Củng cố

Hoạt động của GV và HS Kiến thức cần đạt

Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức mới

Gv hướng dẫn Hs đọc hiểu khái quát.

Hs đọc tiểu dẫn và trả lời câu hỏi

I.Tìm hiểu chung

- Vai trò và vị trí của Tagor trong nền văn học Ấn Độ và thế giới?

1.Tác giả

- R.Ta-go (1861 – 1941) là nhà văn nhà văn hóa lớn của Ấn Độ - có những cống hiến quan trọng cho văn hóa Ấn Độ, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, góp phần vào cuộc đấu tranh của nhân loại vì độc lập, hòa bình và hữu nghị.

- Sự nghiệp: khổng lồ, nhiều lĩnh vực xuất sắc : thơ, tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch, tiểu luận, triết học, nhạc, họa.

- Tập thơ Dâng được giải Nôben 1913.

- Những điểm nổi bật về sự nghiệp văn học của Tagor?

2. Tác phẩm

- Xuất xứ bài thơ: In trong tập Người làm vườn , là bài thơ tình nổi tiếng

Gv hướng dẫn Hs tìm hiểu chi tiết.

Đọc văn bản và trả lời

II. Đọc- hiểu văn bản

1. Nội dung

- Hình ảnh so sánh trong câu thơ đầu thể hiện niềm khao khát gì trong tình yêu?

a. Niềm khao khát của người con gái khi yêu

- Hình ảnh ánh mắt em được so sánh như trăng kia …

→ Tình yêu được khám phá bằng đôi mắt → biểu hiện của sự khát khao hiểu biết và hòa hợp

Chàng trai bày tỏ lòng mình

- Anh để cuộc đời anh… không dấu → có thể em không hiểu gì → những biểu hiện bên ngoài chỉ là thứ yếu – điều cốt yếu bên trong là tâm hồn.

- Đoạn thơ sử dụng kiểu cấu trúc gì? Nhằm mục đích gì?

b.Những đặc trưng của cuộc đời, trái tim và tình yêu

- Nghệ thuật:

→ lối cấu trúc giả định rồi phủ định → kết luận

→ Dùng hình ảnh so sánh : viên ngọc, đá hoa với trái tim; lạc thú, khổ đau với tình yêu.

→ cách nói nghịch lí : anh không dấu >< em không biết gì

- Nội dung: sự phức tạp, bao la, vô tận và bí ẩn của cuộc đời, trái tim và sự vô biên của tình yâu.

- Qua việc sử dụng hình ảnh so sánh tác giả muốn nói gì về cuộc đời về trái tim?

→ trái tim là thế giới bí ẩn không có biên giới – tình yêu có nhiều cung bậc, mâu thuẫn.

Nhận xét về nghệ thuật và nội dung ý nghĩa của bài thơ?

2. Nghệ thuật

Kiểu cấu trúc sóng, thơ giàu tính trí tuệ, sử di\ụng nhiều hình ảnh.

3. Ý nghĩa văn bản

Khẳng định mối quan hệ giữa tình yêu và đời sống con người, sự huyền diệu, bí ẩn đòi hỏi phải khám phá.

Gv hướng dẫn hs tổng kết.

III. Tổng kết

- Bài thơ giàu tính triết lý, hướng về cái vô tận, chiêm nghiệm chiều sâu thế giới tâm hồn con người.

- Tình yêu là vô biên, không có giới hạn. Muốn có hạnh phúc phải biết khám phá, hiểu biết, hòa hợp và tin yêu.

- Hệ thống hóa kiến thức.

5. Dặn dò

- Đọc thuộc lòng bài thơ. Cảm nhận về một hình ảnh thơ mà em ấn tượng nhất.

- Soạn bài mới: Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt.