Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Trong không gian cho ba vecto tùy ý a→, b→, c→. Gọi u→ = a→ − 2b→, v→ = 3b→ − c→, w→ = 2 c→ − 3a→. Chứng tỏ rằng ba vecto u→, v→, w→ đồng phẳng.

Câu 8:

Trong không gian cho ba vecto tùy ý a→b→c→.

Lời giải: