Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 58: Lập phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm Mo(xo,yo,zo) và song song với hai mặt phẳng cắt nhau (P) Ax + By + Cz + D = 0 và (Q): A’x + B’y + C’z + D’ = 0

Câu 58:

Lập phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm (, , ) và song song với hai mặt phẳng cắt nhau

(P) Ax + By + Cz + D = 0 và (Q): A’x + B’y + C’z + D’ = 0

Lời giải:

Do (P) và (Q) cắt nhau nên → ∧ → ≠ 0→. Đường thẳng d đi qua và có vecto chỉ phương

Do đó phương trình tham số của d là:

Đặc biệt phương trình trên cũng là phương trình đường thẳng là giao của hai mặt phẳng cắt nhau (P): Ax + By + Cz + D = 0 và (Q): A’x + B’y + C’z + D’ = 0 với là điểm chung của (P) và (Q).