Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Chia một khối tứ diện đều thành bốn tứ diện bằng nhau.

Câu 4:

Chia một khối tứ diện đều thành bốn tứ diện bằng nhau.

Lời giải:

Cho tứ diện đều ABCD. Gọi G là giao điểm của các đường thẳng nối đỉnh với trọng tâm của mặt đối diện. Khi đó dễ thấy các tứ diện GABC, GBCD, GCDA, GDAB bằng nhau.