Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Trong không gian Oxyz cho điểm M có tọa độ ( . Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm M trên các mặt phẳng tọa độ (Oxy), (Oyz), (Ozx).

Câu 3:

Trong không gian Oxyz cho điểm M có tọa độ (; ; ). Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm M trên các mặt phẳng tọa độ (Oxy), (Oyz), (Ozx).

Lời giải:

Gọi M’, M’’, M’’’ lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm M trên các mặt phẳng (Oxy), (Oyz), (Ozx).

Ta có:

     • M’(; ; 0)

     • M’’ (0; ; )

     • M’’’(; 0; )