Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 26: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Tính:

Câu 26:

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Tính:

Lời giải:

Ta có: