Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 24: Viết công thức tính thể tích hình lăng trụ, hình nón.

Câu 24:

Viết công thức tính thể tích hình lăng trụ, hình nón.

Lời giải:

    + Thể tích V của khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h là V = Bh/3.

    + Thể tích V của khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h là V = Bh.