Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 20: Tìm một ví dụ một hình tạo bởi các hình đa giác nhưng không phải là hình đa diện.

Câu 20:

Tìm một ví dụ một hình tạo bởi các hình đa giác nhưng không phải là hình đa diện

Lời giải:

Ví dụ, hình sau được tạo bởi các đa giác nhưng không phải là một đa diện. Vì EF là giao của hai đa giác ABCD và EFJI nhưng nó không phải là cạnh chung của hai đa giác đó.