Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 19: Tìm trong thực tế một ví dụ về một hình đa diện

Câu 19:

Tìm trong thực tế một ví dụ về một hình đa diện

Lời giải:

Ví dụ về chiếc Rubik: