Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 10: Cho khối chóp tam giác đều S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh bằng a, các cạnh bên tạo với đáy một góc . Hãy tính thể tích của khối chóp đó.

Câu 10:

Cho khối chóp tam giác đều S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh bằng a, các cạnh bên tạo với đáy một góc . Hãy tính thể tích của khối chóp đó.

Lời giải:

Kẻ SH ⊥ (ABC). Đường thẳng AH cắt BC tại I.

Do S.ABC là hình chóp tam giác đều nên H là trọng tâm của ΔABC.

Do đó

Thể tích khối chóp S.ABC là: