Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Tìm ví dụ về khối đa diện lồi và khối đa diện không lồi trong thực tế.

Câu hỏi 1:

Tìm ví dụ về khối đa diện lồi và khối đa diện không lồi trong thực tế.

Lời giải:

Khối đa diện lồi trong thực tế: kim tự tháp Ai Cập, viên kim cương, rubic

Khối đa diện không lồi trong thực tế: cái bàn