Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Nhắc lại định nghĩa hình lăng trụ và hình chóp.

Câu hỏi 1:

Nhắc lại định nghĩa hình lăng trụ và hình chóp.

Lời giải:

- Hình lăng trụ là hình gồm có hai đáy là hai đa giác bằng nhau và nằm trên hai mặt phẳng song song, các mặt bên là hình bình hành, các cạnh bên song song hoặc bằng nhau

- Hình chóp là một hình không gian gồm có một đa giác gọi là mặt đáy, các tam giác chung đỉnh gọi là mặt bên, đỉnh chung của các mặt bên đó gọi là đỉnh của hình chóp.