Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Hãy nêu tên một số đồ vật có hình dạng là các mặt tròn xoay.

Câu hỏi 1:

Hãy nêu tên một số đồ vật có hình dạng là các mặt tròn xoay.

Lời giải:

Một số đồ vật có hình dạng là các mặt tròn xoay: cái nón, lọ hoa, cái ốc, cuộn dây điện