Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9: Cho tam giác đều ABC cạnh a quay xung quanh đường cao AH tạo nên một hình nón.Diện

Câu 9:

Cho tam giác đều ABC cạnh a quay xung quanh đường cao AH tạo nên một hình nón.Diện tích xung quanh của hình nón đó là:

Lời giải: