Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9: Cắt hình nón đỉnh S bởi mặt phẳng đi qua trục ta được một tam giác vuông cân

Câu 9:

Cắt hình nón đỉnh S bởi mặt phẳng đi qua trục ta được một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng a√2

a)Tính diện tích xung quanh, diện tích đáy và thể tích của khối nón tương ứng.

b)Cho dây cung BC của đường tròn đáy hình nón sao cho mặt phẳng (SBC) tạo với mặt phẳng chứa đáy hình nón góc .Tính diện tích tam giác SBC.

Lời giải: