Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Thể tích của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a là:

Câu 8:

Thể tích của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a là:

Lời giải:

Chọn đáp án D

Vì đây là hình lăng trụ đều có tất cả các cạnh bằng a nên đáy của hình lăng trụ là tam giác đều và cạnh bên vuông góc với đáy.

⇒ Diện tích đáy của hình lăng trụ là:

Thể tích của khối lăng trụ cần tính là: