Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a. Một hình nón có đỉnh là tâm của hình

Câu 8:

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a. Một hình nón có đỉnh là tâm của hình vuông ABCD và có đường tròn đáy ngoại tiếp hình vuông A'B'C'D'. Diện tích xung quanh của hình nón đó là:

Lời giải:

Chọn đáp án C

Gọi O và O’ lần lượt là tâm của hình vuông ABCD và A’B’C’D’.

Hình nón có chiều cao: h = OO’= AA’ = a.