Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng: Lời giải:

Câu 7:

Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng:

Lời giải: