Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Một hình trụ có bán kính r và chiều cao h = r√3 a)Tính diện tích xung quanh

Câu 7:

Một hình trụ có bán kính r và chiều cao h = r√3

a) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ.

b) Tính thể tích khối trụ tạo nên bởi hình trụ đã cho.

c) Cho hai điểm A và B lần lượt nằm trên hai đường tròn đáy sao cho góc giữa đường thẳng AB và trục của hình trụ bằng .Tính khoảng cách giữa đường thẳng AB và trục của hình trụ.

Lời giải: