Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Cho mặt phẳng (α) đi qua điểm M(0; 0; -1) và song song với giá của hai vectơ

Câu 7:

Lời giải: