Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có AA' = a, AB = b, AD = c. a) Hãy

Câu 7:

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có AA' = a, AB = b, AD = c.

a) Hãy xác định tâm và bán kính của mặt cầu đi qua 8 đỉnh của hình hộp đó.

b) Tính bán kính của đường tròn là giao tuyến của mp(ABCD) với mặt cầu trên.

Lời giải: