Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Cho hình chóp tam giác S.ABC có AB = 5a, BC = 6a, CA = 7a. Các mặt

Câu 7:

Cho hình chóp tam giác S.ABC có AB = 5a, BC = 6a, CA = 7a. Các mặt bên SAB, SBC, SCA tạo với đáy một góc . Tính thể tích của khối chóp đó.

Lời giải: