Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Cho điểm A(1; 0; 0) và đường thẳng ... Lời giải: Kiến thức áp dụng Cách tìm hình

Câu 7:

Cho điểm A(1; 0; 0) và đường thẳng ...


Lời giải:


Kiến thức áp dụng

Cách tìm hình chiếu H của điểm M trên đường thẳng (Δ):

Cách 1:

+ Tham số hóa tọa độ điểm H( + at; + bt; + ct).

Từ ⇒ tìm được t

⇒ Thay vào tọa độ điểm H ta tìm được hình chiếu của M trên (Δ).

Cách 2:

Viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua M và vuông góc với đường thẳng (Δ)

⇒ (α) nhận là 1 vtpt

Hình chiếu H chính là giao điểm của đường thẳng (Δ) và mặt phẳng (α).