Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình: + + = (a > 0). Tính

Câu 6:

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình: + + = (a > 0).

a)Tính diện tích của mặt cầu (S) và thể tích của khối cầu tương ứng.

b)Mặt cầu (S) cắt mặt phẳng (Oxy) theo đường tròn (C). Xác định tâm và bán kính của (C).

c)Tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ nhân (C) làm đáy và có chiều cao bằng a . Tính thể tích của khối trụ tương ứng.

Lời giải: