Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Lập phương trình mặt cầu trong hai trường hợp sau đây: a) Có đường kính AB với A(4; -3; 7), B(2; 1; 3)

Câu 6:

Lập phương trình mặt cầu trong hai trường hợp sau đây:

a) Có đường kính AB với A(4; -3; 7), B(2; 1; 3)

b) Đi qua điểm A(5; -2; 1) và có tâm C(3; -3; 1)

Lời giải:

Kiến thức áp dụng

+ Mặt cầu tâm I(a; b; c), bán kính R có phương trình:

+ + =

+ + - 2ax - 2by - 2cz + + + - = 0