Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Cắt một hình nón bằng một mặt phẳng qua trục của nó ta được thiết diện là một

Câu 6:

Cắt một hình nón bằng một mặt phẳng qua trục của nó ta được thiết diện là một tam giác đều cạnh 2a. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình nón đó.

Lời giải: