Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Cho tam giác ABC, vuông cân ở A và AB = a. Trên đường thẳng qua C, vuông

Câu 5:

Cho tam giác ABC, vuông cân ở A và AB = a. Trên đường thẳng qua C, vuông góc với mặt phẳng (ABC) lấy điểm D sao cho CD = a. Mặt phẳng qua C vuông góc với BD cắt BD tại F và cắt AD tại E. Tính thể tích khối tứ diện CDEF theo a.

Lời giải: