Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Cho mặt cầu(S) có phương trình + + = 100 và mặt phẳng (α) có phương trình 2x

Câu 5:

Cho mặt cầu(S) có phương trình + + = 100 và mặt phẳng (α) có phương trình 2x – 2y – z + 9 = 0. Mp(α) cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn (C). Hãy xác định tọa độ tâm và tính bán kính của đường tròn (C).

Lời giải:

Kiến thức áp dụng

+ Phương trình mặt cầu tâm I(a ; b ; c), bán kính R là :

(S) : + + = .

+ Mặt phẳng (α) cắt mặt cầu (S) tâm I, bán kính R có thiết diện là một đường tròn bán kính r, ta luôn có: