Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? Khối tứ diện là khối đa diện lồi; A)

Câu 4:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A) Khối tứ diện là khối đa diện lồi;

B) Khối hộp là khối đa diện lồi;

C) Lắp ghép hai khối hộp sẽ được một khối đa diện lồi;

D) Khối lăng trụ tam giác là khối đa diện lồi.

Lời giải:

Chọn đáp án C.

Ví dụ:

Khối đa diện (H) dưới đây lắp ghép bởi hai hình hộp chữ nhật đều là đa diện lồi nhưng (H) không phải khối đa diện lồi.